Podcast UiB

Sosiopodden - Episode 2, Hvorfor er det så mange som slutter på universitetet?

January 12, 2022

Frafall i høyere utdanning har stadig fått mer oppmerksomhet de siste årene. Det er flere som faller fra universiteter enn høgskoler/tidligere høgskoler i Norge, og frafallsstatistikken viser at frafallet er høyest i generelle bachelorutdanninger. Hvorfor er det egentlig slik? Masterstudent Mathilde Angeltveit utforsker denne problemstillingen sammen med stipendiat Melissa Geelmuyden Andersen

Podbean App

Play this podcast on Podbean App